BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

SIW

- malowanie poziome
-malowanie ostrzegawcze słupów i naroży
- malowanie grafik i oznaczeń na ścianach 
- oznakowanie klatek schodowych
- oznakowanie holi windowych
- oznakowanie pomieszczeń
- litery i kasetony podświetlane 
- tablice kierunkowe i informacyjne
- wykonawstwo MURALI

siw.jpg

Zabezpieczenia

- usługi ślusarskie
- odbojnice i słupki
- osłony hydrantów i „gazexów”
- ograniczniki parkowania 
- ograniczniki wysokości 
- barierki komunikacyjne
- stojaki rowerowe

- znaki pionowe i lustra
- mała architektura: ławki, kosze na śmieci, donice
- pergole z wyposażeniem
- altany śmietnikowe
- balustrady

zabezpieczenia.jpg

Posadzki żywiczne

POSADZKI ŻYWICZNE

- przygotowanie podłoża
- naprawa posadzek
- wykonywanie nowych
- reprofilacja ramp
- osadzanie koryt
- cokoły i wyoblenia
- wypełnianie dylatacji

LINOLEUM
- przygotowanie podłoża
- rozkładnie linoleum
- wykonanie cokołów  

posadzki.jpg

©2021 by Grupa PRO